ანი კვარაცხელია
საუკეთესო ბისნესის
თანამშრომლობისთვის
ჟიური
მიშა ნონიაშვილი
გიორგი ისაკაძე
ივანე ლექვთაძე