შესვლა

COMMENT

  • მეუფეს კითხვა Yმაგაჩეჩილ კაცზე, კობაზიძეზე საპატრიარქოს რომ დადდის, ასე თქმა სწორად მიგაVნიათ
  • მეუფეს შეკითხვა, წმ სპირიდონმა რომ გაავჯვხლა ბავ, შეგვიძლია თუ არა ეს ჩვენ
  • მეუფესთვის შებრუნებული აცხოვნე სხვები და შენც ცზონდები
  • გამოცანა, ანალოგია უნივერსამზე

Javascript